Velayet kamu düzenine ilişkindir, bu nedenle hakim eğer anlaşma koşullarını çocuğun yararına uygun bulmazsa bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabul edilmesi halinde boşanmaya karar verilir.