Boşanma davası açılınca hakim, davanın devamı süresince, özellikle de çocukların bakım ve korunmasına ilişkin tedbirleri kendiliğinden alır. Bu kapsamda, çocukların velayeti, genellikle boşanmaya ilişkin hüküm kesinleşinceye kadar taraflardan birine verilebilir. Bu kesin bir karar olmayıp, yargılama sırasında gerek görülürse değiştirilebilir.