Velayete ilişkin karar verilirken hakim tarafından çocuğun eğitim durumu da dikkate alınır. Bulunduğu ortamdan ve okulundan ayrılmasının çocuğun ruh halini, başarısını, gelişimini etkileyip etkilemeyeceğini değerlendirecek, velayete ilişkin kararı buna göre verecektir.