Sadece ekonomik durumunun iyi olması velayetin diğer tarafa verilmesine gerekçe oluşturmaz. Örneğin küçük yaştaki çocuğun velayeti, aksini gerektiren başkaca bir durum yoksa, yoksul da olsa anneye verilir. Maddi durumu iyi olan baba ise yüksek miktarda iştirak nafakası öder. Böylelikle çocuğun yoksul bir hayat sürmemesi sağlanır.