Medeni Kanun'a göre olağanüstü haller varsa ve çocuğun menfaatine uygun düştüğü ölçüde ana baba dışındaki diğer kişiler ve özellikle de yakın hısımlar da çocukla kişisel ilişki kurulmasını isteyebilir. Örneğin velayet hakkı sahibi ana veya babanın farklı bir ülkede yaşaması, askerde olması gibi hallerde Aile Mahkemesi'ne başvurularak bu konuda talepte bulunulabilir.