Mahkemece yoksulluk nafakasına hükmedilirken kusur durumları gözetilir. Buna göre boşanmayla yoksulluğa düşecek ve kusuru daha ağır olmayan taraf yoksulluk nafakası alır.