Suç işleyen eşin kusurlu olması gerektiğinden ve akıl hastalarının kusurundan bahsedilemeyeceğinden, akıl hastası eşe karşı bu dava açılamaz.