Hukukumuza göre idrak çağındaki çocukların kendisini ilgilendiren davalarda söz hakkı bulunmaktadır. Dolayısıyla, çocuğunuzun bu beyanı dikkate alınır ve mahkemece çocuğun çıkarına aykırı bulunmadıkça velayet size verilir.