Kanun’a göre boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim gerekli tedbirleri almak zorundadır. Dolayısıyla ayrılık halinde de velayete ilişkin karar verilmelidir.