İhtiyati tedbir, devam eden yargılama boyunca, hüküm kesinleşinceye dek dava konusuyla ilgili olarak tarafların zarara uğramasının önüne geçmek için düzenlenmiş geçici bir hukuki koruma niteliğindedir. İhtiyati tedbir sayesinde, karşı tarafça dava konusu mal varlığının dava süresince üçüncü bir kişiye devri önlenir.