Nafaka davalarında yetkili mahkeme nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi, görevli mahkeme ise aile mahkemesidir. Yaşadığınız yer aile mahkemesinde bu davayı açabilirsiniz.