Davanın açılması için ilk nafaka kararından sonra beklenmesi gereken bir süre yoktur, değişen şartlar karşısında nafaka miktarının artırılması gerektiğinde bu dava her zaman açılabilecektir.