2002 öncesi satın alınan şirket hisseleri bunlara sahip olan eşin kişisel malı sayılır ve paylaşıma tabi olmaz. Ancak kişisel malların gelirleri Kanun gereği edinilmiş mal olduğundan bu hisselerin gelirleri mal paylaşımına konu olur.