Nafakanın kaldırılması davası nafaka alacaklısının yerleşim yeri aile mahkemesinde açılmalıdır.