Nafakanın kaldırılması ve indirilmesi talepleri aynı mahkeme önünde aynı davada tek dilekçede istenebilir. Bu durumda dilekçenizde öncelikle nafakanın kaldırılmasına bu mümkün olmazsa indirilmesine karar verilmesini talep etmelisiniz.