Nüfus kaydının değişmesi ile ilgili ne yapılması gerekiyor? 

Eskiden boşanma sonrası nüfus kâğıdında " dul " " boşanmış " gibi ibareler yer almaktaydı. Artık sadece " bekâr " ibaresi yazılmaktadır. Boşanma kararını veren mahkemenin yazı işleri müdürünün kararın kesinleştiği tarihten itibaren 30 gün içinde karar örneğini bulunduğu yer nüfus memurluğuna, bu memur da kocanın kayıtlı olduğu yer nüfus memurluğuna gönderince medeni sütunundaki ‘evli' kelimesi çizilir yerine boşanmış yazılır.