Taraflardan birinin hatta ikisinin de Türk olmaması boşanma davasının Türkiye' de açılmasına engel değildir.  Eşlerin ayrı vatandaşlıkta olmaları hâlinde müşterek mutad mesken hukuku, bulunmadığı takdirde Türk hukuku uygulanır.

Belirtmek gerekir ki mutad mesken kavramı, ikametgah yeri anlamına gelmemektedir. Mutad mesken hayat ilişkilerinin merkezi anlamına gelir. Kişinin ikametgahı ile mutad meskeni pekala farklı yerler olabilir.

Taraflar yurt dışında ise Türkiye' de avukata vekâlet vererek ( bulundukları yerin konsolosluğundan ) Türkiye' de boşanabilirler.