Yurtdışında alınmış olan boşanma kararının Türkiye'de geçerli olması için Türkiye'de aile mahkemesinde tanıma ve tenfiz davası açılması gerekir. Tanıma ve tenfiz kararı verilebilmesi için boşanmanın yurtdışında kesin olarak sonuçlanması gerekmektedir. Bu davalarda yeniden yargılama yapılmaz, ilk yapılan yargılamanın Türk hukukuna uygun olup olmadığı araştırılır.