Yabancı mahkemenin vermiş olduğu boşanma kararının aslı (mühürlü ve ıslak imzalı ayrıca karara apostil şerhi eklenmelidir.)

Yabancı mahkemenin boşanma kararının kesinleşmiş olduğunu gösterir şerh yahut belge.

Yabancı mahkeme kararının Türkçe çevirisi. (Çeviri yeminli tercüman aracılığıyla yapılmalıdır ve daha sonra noterce veya konsoloslukça onaylanmalıdır)