Hayır kaybetmeyeceksiniz. Evlenme ile kazanılmış erginlik evliliğin sona ermesine rağmen devam eder.