Şayet kocanızın soyadını kullanmakta menfaatiniz varsa, soyadını kullanmanızın kocanıza zarar vermeyeceğini ispat ettiğiniz takdirde isteminiz üzerine aile mahkemesi tarafından kocanızın soyadını taşımanıza karar verilebilir.