Nafaka

Tazminat ve nafaka taleplerinin hukuksal dayanakları farklı olduğundan birini alanın diğerini alamayacağı ileri sürülemez. Bu nedenle, koşulları gerçekleştiyse yoksulluk nafakasına da hükmedilir.

Ailesi zengin de olsa yeterli ve düzenli bir geliri olmayan eşiniz lehine, diğer koşullar da gerçekleşirse, yoksulluk nafakasına hükmedilir.

Yargıtay kararlarına göre, asgari ücretle bir işte çalışmak yoksulluk nafakasının reddi için gerekçe olmaz, ancak bu durum nafaka miktarının tespitinde esas alınır.

Yoksulluk nafakasında nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz. Eşiniz boşanmayla yoksulluğa düşecek ve kusuru sizden daha ağır değilse, sizin hiçbir kusurunuz olmasa bile nafaka koşulları gerçekleşmiş olur.

Mahkemece yoksulluk nafakasına hükmedilirken kusur durumları gözetilir. Buna göre boşanmayla yoksulluğa düşecek ve kusuru daha ağır olmayan taraf yoksulluk nafakası alır.

Nafakanın ödenmesi ile ceza kalkar, dolayısıyla hapse girmezsiniz. Ayrıca hapis cezası uygulanmaya başlamış olsa dahi nafaka borçlusu borcunu ödediği takdirde tahliye edilir.

Nafakaya ilişkin kararlara uymayan eş hakkında üç aya kadar tazyik hapsi verilebilmektedir. Ancak bunun için öncelikle eşinizle ilgili bir icra takibi başlatmalısınız. İcra takibine ve borçluya ve varsa avukatına tebligat yapılmasına rağmen ödenmesi gereken sürede nafaka ödenmezse, icra takibini yaptığınız yerdeki icra mahkemesine şikayette bulunmalısınız.  Aylık nafakaya hükmedilmesi halinde icra emrinin tebliği ile şikayet tarihi arasında işlemiş en az bir aylık nafaka borcu bulunmalıdır.

Evet, nafaka ister tedbir, ister iştirak isterse yoksulluk nafakası olsun, nafakanın ödenmemesi halinde şikayet üzerine 3 aya kadar tazyik hapsi cezası verilir.

İcra ve İflas Kanunu'nda yer alan hükümlere ilişkin olarak icra ceza mahkemeleri tarafından verilen hapis cezalarına tazyik hapsi denilmektedir.

Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen, yani nafakayı belirlenen sürelerde ödemeyen kişiye, şikayet üzerine, 3 aya kadar tazyik hapsi verilir.