Nafaka

  • Nafaka alan eşin yeniden evlilik yapması
  • Eşlerden birinin ölmesi

Hallerinde kendiliğinden kalkar;

  • Nafaka alanın hasiyetsiz bir hayat sürmesi
  • Nafaka alanın yoksulluktan kurtulması

Nafaka alanın bir evlenme akdi olmaksızın fiilen karı koca gibi başka biriyle karı-koca hayatı yaşaması ( örn: imam nikahlı evlilik )

Bu nedenlerden birisinin varlığı halinde ise  nafaka yükümlüsü nafakanın kaldırılması davası açabilir.

  • Tedbir nafakası: Hakim boşanmadan önce veya boşanma davası sırasında eş ve reşit olmayan çocuklar yararına nafakaya hükmedebilir.
  • Yoksulluk nafakası: Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.
  • İştirak nafakası: Çocukların geleceğinin korunması-eğitimi-terbiyesi için boşanma kararından sonra velayeti kendisine verilmemiş olan eşin çocukları için vermesi gerekli olan bir nafaka çeşididir.