Velayet

Aile mahkemesi velayet hususunu düzenlerken mutlaka anne babanın sağlık durumunu da araştıracaktır. Şayet eşiniz alkol bağımlısı ise aile sistemi uzmanlarından bu hususta rapor alınabilir. Bu rapor mahkemede delil olarak kullanılacaktır.

Hakim velayete karar verirken çocuğun menfaatini göz önünde bulundurur. Velayet kararı verilirken esas olan çocuğu korumak, anne babanın ayrılmasından mümkün olduğunca az zarar görmesini sağlamaktır. Buna göre velayeti alan tarafın, çocuğun eğitimi ve sosyal hayattaki ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olması gerekir. Uygulamada genellikle  küçük yaştaki çocuğun velayeti anneye verilir. Bunun nedeni çocuğun anne bakımına ilgi ve şefkatine daha çok ihtiyaç duymasıdır. Ancak duruma göre hakim, babanın velayetin doğuracağı sorumlulukları daha iyi yerine getireceğini takdir ederse velayeti babaya da verebilecektir. İdrak çağındaki çocuğun mahkemece dinlenilmesi ve fikrinin sorulması gerekmektedir.