Genel

Boşanmada veya herhangi başka bir davada avukat tutma mecburiyeti yoktur. Eşlerden biri boşanma davasını açıp yürütebileceği gibi bunu vekil aracılığı ile de yapabilir. Ancak özellikle boşanıp boşanmama hususunda eşinizle aranızda bir uzlaşma yoksa ve yine aranızda uzlaşma olsa dahi davanın kapsamına velayet, nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi sizin için çok önemli sonuçlar doğurabilecek konular dahilse, bir avukattan yardım almanız yararınıza olacaktır.

Evlenir evlenmez boşanabilir miyim?

Eşlerin boşanması için evlilik tarihinden itibaren beklemeleri gereken bir süre yoktur. Eşler boşanma sebeplerinden biri veya birkaçı gerçekleştiyse  boşanma davasını açabilirler. Ancak anlaşmalı boşanma için kanun eşlerin en az 1 yıl süreyle evli olma şartını öngörmüştür.

Davalarda mahkeme masraflarını ve karşı taraf vekalet ücretini aleyhine karar verilen taraf öder. Bu genel kural gereğince, bir boşanma davasında aleyhine dava açılan davalı eş, eşit kusurlu da olsa eğer dava boşanma ile sonuçlanırsa, bu masrafları ödemek zorunda kalacaktır. Bu nedenle davayı ilk önce açmak önemlidir. . Aynı zamanda boşanma davasını ilk açan tarafa göre davanın görüleceği yer mahkemesi değişiklik arz edebilir. Örneğin eşler ayrı yaşamakta, biri İstanbul'da diğeri Erzurum'da yerleşikse, Erzurum'daki eş boşanma davasını önce açarsa dava Erzurum'da görülecektir. Bu nedenle davayı ilk önce açmak önemlidir.

Konularına göre boşanma sebeplerini sınıflandırır isek;

Özel boşanma sebepleri: Zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı.

Genel boşanma sebepleri: Evlilik birliğinin sarsılması, anlaşmalı boşanma ve 3 yıllık fiili ayrılık sebebiyle boşanmadır.

Etkilerine göre sınıflandırır isek;

Mutlak boşanma sebepleri: Zina, hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranış, terk.

Nisbi  boşanma sebepleri: Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı, evlilik birliğinin sarsılması.

Mutlak bir boşanma sebebinin varlığı boşanma için tek başına yeterlidir. Mahkeme bu sebeplerin evlilik birliğine olan etkisini ayrıca araştırmayacaktır. Şayet nisbi bir boşanma sebebi söz konusu ise mahkeme  evlilik birliğinin bu sebepten ötürü ne ölçüde etkilendiğini araştıracak ve kararını bu araştırmasına göre verecektir.

Davanızda, özel boşanma sebeplerinden durumunuza uygun birden çok sebebe aynı anda dayanabileceğiniz gibi bunların yanında genel boşanma sebebine de dayanabilirsiniz.  

Mahkeme masrafları boşanma davasının türüne ve çeşitli taleplerinize göre değişiklik gösterecektir. Çekişmeli boşanma davalarında ziynet, eşya iadesi, mal varlığının tasfiyesine ilişkin talepleriniz varsa, masraflar bunların değerine göre belirlenecektir. Ayrıca, boşanma davası hakimin inceleme ve araştırma yapmasını gerektirebilir. Boşanma davasında yapılan her ek işlem için ücret ödenmesi gerekir. (Örneğin; velayet hakkına ilişkin talep halinde hakimin psikolog ataması) Bu sebepten dolayı çekişmeli boşanma davalarında mahkeme masrafları ile ilgili net bir miktar söylemek mümkün değildir. Anlaşmalı boşanma davalarında ise, hakim tarafından genellikle bir araştırma yapılmadığından dava masrafı önceden bellidir ve 2013 yılı için bu miktar 200TL civarındadır.

Boşanma davasını hangi tarafın açtığının bir önemi var mıdır?

Davalarda mahkeme masraflarını ve karşı taraf vekalet ücretini aleyhine karar verilen taraf öder. Bu genel kural gereğince, bir boşanma davasında aleyhine dava açılan davalı eş, eşit kusurlu da olsa eğer dava boşanma ile sonuçlanırsa, bu masrafları ödemek zorunda kalacaktır. Bu nedenle davayı ilk önce açmak önemlidir. . Aynı zamanda boşanma davasını ilk açan tarafa göre davanın görüleceği yer mahkemesi değişiklik arz edebilir. Örneğin eşler ayrı yaşamakta, biri İstanbul'da diğeri Erzurum'da yerleşikse, Erzurum'daki eş boşanma davasını önce açarsa dava Erzurum'da görülecektir. Bu nedenle davayı ilk önce açmak önemlidir

Boşanma davasının ne kadar süreceği boşanma davasının türüne ve adliyedeki iş yoğunluğuna  bağlıdır.

Anlaşmalı boşanma davası  en kısa süren boşanma davası türüdür. Çoğunlukla bir-iki duruşma sonunda mahkemece karar verilmektedir.  Anlaşmalı boşanma olmayan boşanma davalarına çekişmeli boşanma davaları denir. Davacılar ve davalılar (taraflar), anlaşmalı boşanmadan farklı olarak; boşanma, boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu hususlarında bir uzlaşmaya varamamış olduklarından  bu davalarda hâkim daha fazla araştırma yapar ve birçok tanık dinler. Bu durum da yargılamanın uzamasına sebep olur.

Türk Medeni Kanununda düzenlenen aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıkları çözmek Aile Mahkemelerinin görev alanına girer. Bu sebeple, boşanma nedeni ne olursa olsun bütün boşanma davaları Aile Mahkemelerinde açılmak zorundadır. Aile Mahkemelerinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk mahkemeleri de boşanma ve ayrılık davalarına bakmaya görevlidir.

Boşanma davaları; eşlerden birinin yerleşim yeri veya eşlerin dava açmadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde açılır.

Boşanma, geçerli olarak kurulmuş olan bir evlenmenin, eşlerden birinin talebi üzerine, kanunda öngörülen sebep ve koşullara dayanılarak mahkeme kararıyla sona erdirilmesidir.