Makaleler

Av. Eda Berat DenizBoşanmadan sonra, kişilerin birbirlerinden talep edebileceklerinin ne ve neler olduğu önem arz etmekte olup, evlilikten evliliğe farklılık göstermektedir. Eşler arasındaki mal rejiminin ne olduğu, eşlerin hangi tarihte evlendiği sorulması gereken ilk sorulardandır.

Av. Eda Berat DenizÖzellikle kadına karşı şiddet olmak üzere ülkemizde şiddet her geçen gün artmaktadır.  Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla tedbirler alınır.

Av. Eda Berat DenizTanık delili boşanma davalarının yanı sıra diğer dava türlerinde de sıklıkla başvurulan bir delil türüdür. Tanık delili boşanma davalarında çok büyük bir önem taşır. Zira boşanma davalarında taraflar karı-koca oldukları ve davaya konu olaylar evlilik yaşamlarına ilişkin olduğu için bu olayların yazılı bir belgeyle ispatı çoğunlukla mümkün değildir. Eşlerin yaşandığını iddia ettikleri olayların, onların dışındaki üçüncü kişilerce anlatımı gerekmektedir.

Av. Eda Berat DenizEşler arası mal paylaşımına ilişkin olarak Türk Hukuku, mal rejiminin boşanma ile sona ermesi sonrası tarafların mal paylaşımı için bir talepte bulunmasını öngörmüş ve bu paylaşım boşanmaya bağlı olarak kendiliğinden gerçekleştirilmemektedir. Diğer yandan eşlerden birinin açmış olduğu mal paylaşım davasına karşılık diğer eş karşı dava açmaz veya önceden açılmış davası birleştirilmez ise, diğer eşin davada yapacağı paylaşıma ilişkin talepler sonuç doğurmaz.

Ece Oral Albayrak Boşanmak ne kadar doğal bir durum ise boşanmadan sonra yeni bir ilişkiye başlamak da bir o kadar doğaldır. Belki başarılı belki de sancılı bir boşanma sürecini geride bıraktınız ve uzun bir aradan sonra kendinizi ilk defa bu kadar mutlu hissediyorsunuz. Belki de yeni partnerinizle, eski eşinizden olan çocuklarınızla birlikte yeni bir aile kurmanın kararını aldınız ve bunun heyecanı içerisindesiniz. Ancak aileler birleşip yeni aileler kurulacağı zaman işler nadiren pürüzsüz ilerler. Çünkü eski eşlerden olan çocuklar büyük ihtimalle sizinle aynı heyecanı paylaşamıyor olacaktır.

Psk. Nur Dinçer GençBoşanma sonrası çocukla birlikte kalmayan ebeveyn için, çocukla ne sıklıkta bir araya geleceği konusu oldukça düşündürücüdür.Ülkemizde aksi bir durum olmadıkça, özellikle yaşça küçük çocukların velayeti anneye verilmekte ve babalara 15 günde bir çocuğunu görme hakkı tanınmaktadır.Ancak bu süre, bir çocuğun hayatında en yakın bağlanma figürleri olan anne ve babasına fazlasıyla özlem duyacağı kadar uzundur.

Av. Eda Berat Deniz“Nafaka Artık Yetmiyor… Nafaka Arttırım Davası” başlıklı yazımda, değişen koşullar karşısında ihtiyaçları karşılayamayan nafaka miktarının artırılması konusunu ele almıştım. Şimdi nafaka konusuna bir de diğer taraf yani nafaka borçlusu açısından bakalım.

Av. Eda Berat DenizEvlilik birliği içerisindeki şiddetten bahsettiğimizde genellikle aklımıza yalnızca fiziki şiddet gelmekte ise de şiddetin bunun dışında da pek çok görünümü bulunmaktadır. Duygusal şiddet, sosyal şiddet, ekonomik şiddet ve cinsel şiddet olarak örneklendirebileceğimiz bu diğer şiddet türleri de eşler arasında yaşanabilmektedir.

Av. Eda Berat DenizBoşanma sürecinde malların paylaşımına ilişkin temel birtakım hukuki bilgilere daha önceki yazımda yer vermiştim. Mal paylaşımı davalarının konusunu menkul ve gayrimenkullerin oluşturabileceğini belirtmiştim. Şirket hisseleri de söz konusu menkul mallardan biridir ve Türk Medeni Kanunu’nda belirlenen kurallar dahilinde paylaşıma tabi olurlar.

Av. Eda Berat DenizBilindiği üzere ülkemizde adalet sisteminin başlıca eksikliklerinden biri davaların çok uzun sürmesidir. Uyuşmazlık sonuçlanıncaya dek çoğu kez yıllar geçmekte, bu durum da tarafların haklı menfaatlerine zarar verebilmektedir.